دارایی های خود را ایمن نگه دارید

کیف پول های لجر، با بالاترین استانداردهای امنیتی طراحی شده اند

خرید

دارایی های خود را ایمن نگه دارید

کیف پول های لجر، با بالاترین استانداردهای امنیتی طراحی شده اند

خرید

بسته پیشنهادی لجر

دوستان و آشنایان خود را با بسته های پیشنهادی لجر وارد دنیای ارز دیجیتال کنید

The Nano X pack

The Nano S pack

بسته پیشنهادی لجر

دوستان و آشنایان خود را با بسته های پیشنهادی لجر وارد دنیای ارز دیجیتال کنید

The Nano X pack

The Nano S pack

Ledger Nano S

Ledger Nano X

رایج ترین کیف پول سخت افزاری در دنیا

نسل جدید کیف پول سخت افزاری

بیشتر بدانیدبیشتر بدانید

Ledger Nano S

Ledger Nano X

رایج ترین کیف پول سخت افزاری در دنیا

نسل جدید کیف پول سخت افزاری

بیشتر بدانیدبیشتر بدانید